Tuotantolaitteet


Nortool Oy on erikoistunut erityisesti erilaisten jääkaappien, pakastimien, kylmätiskien ja lämminvesivaraajien lämpömuovaus- ja polyuretaanivaahdotusmuottien sekä täydellisten tuotantolinjojen suunnitteluun, valmistukseen ja projektointiin.

Täydelliset, asiakaslähtöiset linjamme sisältävät räätälöidyn suunnittelun, korkealaatuiset muotit, tehokkaan laitteiston, sekä käyttäjäystävällisen ohjausjärjestelmän. Asennus ja käyttöönotto sekä käyttäjien koulutus ja opastus kuuluvat luonnollisesti myös kokonaisvaltaiseen toimitukseemme.

Meiltä löytyvät ratkaisut pienistä yksittäismuoteista aina suuriin täysautomaattisiin tuotantolinjoihin. Yli 35 vuoden kokemuksemme on käytettävissänne.

KYLMÄLAITETEKNOLOGIA RATKAISUT

Vaahdotuslinjat
Syöttökuljettimet, esilämmitysuunit, vaahdotuspuristimet muoteilla, tyhjennyskuljettimet ja täydellinen ohjausjärjestelmä kuuluvat konseptiimme. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pyrimme löytämään ratkaisut, jotka maksimoivat niin tuotannon määrän kuin laadun ja jotka samalla ovat sekä taloudellisia, turvallisia että huomioivat yhä tärkeämmiksi tulevia ympäristönäkökohtia. Pitkälle viety automatisointi varmistaa sekä turvallisuuden että optimoidun tuotantotalouden.

Vaahdotuslinja kylmätiskeille ja altaille
Tässä linjatyypissä vaahdotettavat tuotteet ladataan suoraan keernojen päälle. Kun keernat on ladattu, ne siirtyvät puristimeen automaattisen kuljettimen avulla. Tuottavuuden parantamiseksi linja on varustettu kahdella keernaparilla jolloin valmiit tuotteet voidaan purkaa ja vaahdotettavat tuotteet ladata toiseen keernapariin samalla kun puristimessa olevat tuotteet paistuvat. Vaahdotus voi olla joko automaattinen tai manuaalinen. Linjalla voidaan valmistaa eri pituisia tuotemoduuleita.

Vaahdotuslinja kylmätiskeille ja altaille
Tässä linjatyypissä vaahdotettava tuote ladataan suoraan ulosvedetyn keernan päälle. Kun keerna on ladattu, se siirtyy automaattisesti kirja-tyyppiseen ulkomuottiin joka sulkeutuu ja lukittuu keernaan. Linjalla voidaan valmistaa eri pituisia tuotemoduuleita.

Vaahdotuslinja kylmätiskeille ja altaille
Vaahdotettava tuotemoduuli viedään muottiin automaattisen kuljettimen avulla. Kun tuote on paikallaan vaahdotusmuotti, joka on nk kirjatyyppiä ja sulkeutuu. Itse vaahdotus voi olla joko automaattinen tai manuaalinen. Myös tällä linja tyypillä voidaan valmistaa eri pituisia tuotemoduuleita.

Monituote vaahdotuslinja
Tällä linjatyypillä voidaan samanaikaisesti valmistaa useita eri kokoisia ja -tyyppisiä tuotteita. Yksittäiset muotit kulkevat suljetulla radalla, jolla samanaikaisesti voi olla yksi tai esimerkiksi kymmenen eri tuotetta (muottia). Linja on varustettu muotin avaus ja sulku laitteistolla, joka samalla toimii valmiin tuotteen purkausasemana ja uuden tuotteen latausasemana.

Tuotekohtaiset vaahdotusmuotit
Tässä sovelluksessa ulkomuotti ja keerna on integroitu toisiinsa. Muotissa voidaan valmistaa eri pituisia tuotemoduuleita. Lämmitys voidaan toteuttaa joko vesi- tai sähkölämmityksellä.

Tuotekohtaiset vaahdotuslinjat jääkaapeille
Tällä tyypillä valmistetaan useimmiten jotain tiettyä tuotemallia. Tälläkin linjatyypillä voidaan myös tehdä useita eri kaappimalleja sisäkeernaa vaihtamalla. Tähän tarkoitukseen olemme mm. kehittäneet nopean keernanvaihtojärjestelmän. joka mahdollistaa sujuvan ja erittäin nopean tuotevaihdon.

Integroidut vaahdotusmuotit
Tässä sovelluksessa sekä muotti että avauslaite on integroitu toisiinsa. Soveltuu hyvin hankalan muotoisille kappaleille kuten kylmätiskien kulmaosat.

ERISTYSPANEELIRATKAISUT

Rumpupuristin
Kehittämämme rumpupuristin soveltuu nimenomaan tasaisten tai pienen muodon omaavien eristyspaneelien valmistukseen. Rumpupuristin voi olla joko kaksi-, neli-, viisi- tai kuusipaikkainen.

Rumpu Nortool 4P
Tällä rumputyypillä voi olla neljä tyypiltään ja kooltaan vaihtelevaa tuotetta tuotannossa samaan aikaan. Pöytävälien ei välttämättä tarvitse olla saman suuruisia.

Rumpu Nortool 2P
Tämä rumputyyppi sopii hyvin esimerkiksi jääkaapinovien valmistukseen pienemmissä sarjoissa.

Jää- ja pakastinkaappien ovet
Jää- ja pakastinkaappien ovet voidaan myös vaahdottaa tällaisella kirjatyyppisellä muotilla.

Tasopaneelipuristin (pienet tuotantomäärät)
Muita sovelluksiamme ovat mm. yksinkertainen tasopaneelipuristimemme, joka soveltuu parhaiten pienten tuotantomäärien tuotantotyökaluksi.

Mannin tuoteperhe
Tarjolla on erityyppisiä puristimia, 2+2 -puristin, monivälipuristin (max. 8 väliä) sekä saranoituja, kirjatyyppisiä puristimia.

LÄMMINVESIVARAAJATEOLLISUUS

Lämminvesivaraajateollisuudelle toimitamme täydellisiä tuotantolinjoja sekä yksittäisiä muotteja. Varaajan koon vaihdellessa 15 litrasta aina 500 litraan, asettaa se linjalle erityisiä vaatimuksia. Tarkoitukseen soveltuu erityisen hyvin nk. ratatyyppinen linja, jossa eri kokoisia varaajia voidaan valmistaa samanaikaisesti tuotantotehokkuuden siitä kärsimättä.

Ratkaisuumme kuuluu vaahdotettavien runkojen lajittelu ja tuonti vaahdotuslinjalle rullakuljettimilla, vaahdotusmuottien pintakäsittely (irrotusaineen applikointi) kun vaahdotus tapahtuu suoraan muottiin, itse vaahdotusprosessi sekä vaahdotettujen varaajien siirto loppukokoonpanoon.

Linjat ovat pitkälle automatisoituja, mikä vähentää käyttöhenkilökunnan tarvetta ja joka myös takaa tasaisen tuotantovauhdin ja laadun. Ohjausjärjestelmä huolehtii siitä, että oikea muotti saa oikean annoksen ja että vaahdotettu varaaja päätyy oikealle kokoonpanoradalle.